• sns041
  • sns021
  • sns031

Biz hakda

REaşyl

GreenPowerdaşky gurşawy habardar edýär we maýadarlarymyz, işgärlerimiz, müşderilerimiz we hyzmatdaşlarymyz üçin görlüp-eşidilmedik bagt we baýlyk döretmegi maksat edinýär. GreenPower-iň maksady, energiýa dolandyryş tehnologiýalaryny we hyzmatlaryny ulanmak arkaly durmuşyň we daşky gurşawyň hilini ýokarlandyrmak.Müşderilerimize elektrik we mehaniki kuwwat enjamlaryny has ygtybarly, netijeli we has köp energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawa arassa goramak üçin durnukly çözgütler hödürleýäris.“Greenpower” MV we LV kommutatorlarynda 20 ýyldan gowrak gözleg geçirdi we ýokary hilli önümleri üstünlikli üpjün etdi we dürli ýurtlaryň elektrik ulgamynda işledi.

Bütewilik Jogapkärçilik Innowasiýa Bagyşlamak

Önümlerimiziň görnüşi, şahadatnamalar bilen KEMA ýa-da Intertek.Jikme-jiklikler üçin häzir biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Biz bilen habarlaşyň
KEMA
tabek
NEMA
UL
3C
ASTA-INTERTEK
CE
ICAS-1
ISO9001
>